czyszczenie studni dezynfekcja studni

Czyszczenie i dezynfekcja studni

Czyszczenie studni

Dlaczego należy czyścić studnie?
Czyszczenie i dezynfekcja studni jest tak samo konieczna, jak utrzymanie w czystości innych urządzeń. Jest to szczególnie ważne, gdy woda pobierana ze studni służy do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Dlatego studnie wymagają okresowych przeglądów i konserwacji. Samo zanieczyszczenie studni, bez względu czy jest to studnia kopana, czy głębinowa, jest procesem naturalnym i nieuniknionym. Odpowiednio czyszczona studnia to gwarancja utrzymania wody w jakości zdatnej do picia. Wynika to z faktu, że nie tylko sam skład wody decyduje o jakości i czystości wody, ale stan samego miejsca (studni), z którego jest ona pobierana.

Jakie są przyczyny zanieczyszczeń studni?
Wciąż napływająca do studni woda zaciąga ze sobą drobiny gleby. Po pewnym czasie nanos ten staje się warstwą mułu. Muł jest doskonałą pożywką dla mikroorganizmów takich jak grzyby, bakterie czy pierwotniaki. Wiele z nich może być chorobotwórczych. Długo nieczyszczona studnia posiada na swoich ścianach i instalacji warstwę tzw. biofilmu, czyli zmasowane siedlisko różnego rodzaju mikroorganizmów. W efekcie zamulenia studnia staje się coraz mniej wydajna, a woda w niej przestaje być zdatna do spożycia.

Na czym polega uzdatnianie wody ze studni?
Czyszczenie i dezynfekcja studni połączone z badaniem wody powinno odbywać się co najmniej raz na dwa lata. Najlepiej będzie, jeśli zabiegom tym poddana ona zostanie co roku, zwłaszcza tam, gdzie do czynienia mamy z  wodą przeznaczoną do spożycia (pitną). Aby czyszczenie i dezynfekcja oraz uzdatnianie wody pitnej było wykonane profesjonalnie, najlepiej zdać się na specjalistów pracujących w odpowiednich firmach, np. firmach budujących studnie.

Proces dezynfekcji i czyszczenia studni rozpoczyna się od wypompowania wody ze studni. Następnie wybiera się warstwę mułu i sadu aż do 60 cm. Dalej dno i ściany studni oczyszcza  się mechanicznie, dokładnie ją szczotkując. Kolejnym etapem jest chemiczne czyszczenie studni. Po tych zabiegach uzupełnia się lub buduje od nowa podsypkę żwirową ze specjalnego żwiru filtracyjnego. Tak przygotowaną studnię dezynfekuje się wg zaleceń PSSE (Sanepidu). Dezynfekuje się też instalację wody pitnej w budynku. Kiedy studnia napełni się wodą, to ją również się dezynfekuje. Na koniec, w razie potrzeby, wykonuje się drobne naprawy, takich jak np. uszczelnianie studni szybkoschnącym materiałem cementowym.
Dobra firma czyszcząca studnie potrzebuje jedynie, aby klient udostępnił jedynie prąd oraz pokazał miejsce gdzie należy wypompować wodę oraz złożyć osady. Sprawne czyszczenie  studni powoduje z jedynie kilkunastogodzinną przerwę w dostawie wody. Po tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji studni należy wykonać diagnostyczne badanie wody. Po takim czyszczeniu należy we własnym zakresie płukać instalacje i wypompować wodę ze studni w związku z jej chlorowaniem. Robi się to aż do zaniku zapachu chloru.

Czyszczenie studni nie powinno odbywać się pod ciśnieniem. Mycie ciśnieniowe, ponieważ wpływa szkodliwie na powierzchnię cembrowiny studni, uszkadza uszczelnienia oraz powoduje, że powierzchnia robi się bardziej szorstka. Na szorstkich ścianach warstwa biofilmu rośnie znacznie szybciej. Czyszczenie ciśnieniowe jest również szkodliwe dla pracowników wykonujących czyszczenie studni, ponieważ rozpylone zostają w powietrzu szkodliwe mikroorganizmy.

Co daje czyszczenie i dezynfekcja studni?

Czyszczenie mechaniczne i dezynfekcja chemiczna studni usuwają zanieczyszczenia chemiczne oraz biologiczne. Czyszczenie studni zwiększa jej wydajność studni. Dzięki czyszczeniu studni poprawia się czystość mikrobiologiczna wody, jej zapach, barwa, a często i smak wody. Dostrzegalne też lepsze parametry fizykochemiczne wody.

Jakie są korzyści z regularnego czyszczenia studni?
Regularne czyszczenie studni minimalizuje zagrożenie związane z rozwojem mikroorganizmów oraz tworzenia się biofilmu na ścianach studni i wewnątrz instalacji. Szczelna studnia to również mniejsze zagrożenie związane z przenikaniem do wody zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych.
Kiedy najlepiej wykonać czyszczenie studni?
Istnieje kilka wskazówek, które sugerują, że należy wyczyścić studnię. Robi to się:
– gdy woda stała się mętna,
– gdy zauważymy zmianę smaku wody,
– gdy woda zacznie nieprzyjemnie pachnieć (zwłaszcza gdy jest to zapach siarkowodoru).
– gdy woda pozostawia osad na armaturze lub naczyniach,
– gdy woda podrażnia skórę,
– gdy woda zostawia rdzawe ślady na praniu,
– gdy ma miejsce powódź lub studnia została zalana,
– gdy studnia była długo nieużywana,
– gdy stwierdzono zatrucie wodą lub wystąpiły inne, niepokojące zjawiska.