Studnie Jasło Krosno Sanok

STUDNIA GŁĘBINOWA dla przedsiębiorstw rolno-ogrodniczych

W naszych niestabilnych warunkach klimatycznych produkcja rolno-ogrodnicza wymaga stałego dostępu do źródła dobrej jakości wody. Jest to warunek uzyskania wysokich i dobrej jakości plonów i zbiorów. Jeśli produkcja ma charakter polowy to opady deszczu częściowo zapewniają nam nawodnienie upraw. W przypadku kiedy produkcja odbywa się pod osłonami to jesteśmy całkowicie uzależnieni od własnego, stałego źródła wody.Woda wodociągowa jest uzdatniana do celów spożywczych, dlatego jej używanie do nawadniania upraw jest bardzo drogie i w rezultacie najczęściej nieopłacalne. Przykładowo przy deszczowaniu w wymiarze tylko 2 mm/m2 na godzinę (ochrona sadu przed przymrozkami) na każdy hektar plantacji potrzebne jest 20 m3 wody. Deszczowanie warzyw z intensywnością 8 mm/m2 na godzinę wymaga dostarczenia aż 80 m3 wody na godzinę na hektar. Najnowocześniejsze systemy nawadniające zużywają wprawdzie dużo mniej wody niż deszczowanie, ale i one np. na hektar sadu potrzebują od kilku do kilkunastu metrów sześciennych wody na godzinę w zależności od rozstawy i wieku drzew.

Najlepiej jest kiedy gospodarstwo dysponuje własną wodą do nawadniania. Jej źródłem mogą być woda powierzchniowa lub podziemna. Zaletą używania do nawadniania upraw wody powierzchniowej jest brak konieczności ponoszenia opłat ekologicznych. Najczęściej jednak źródło wody powierzchniowej nie jest dostępne w opłacalnej ekonomicznie odległości. Wody podziemne występują prawie wszędzie. Aby móc korzystać z tych zasobów należy wybudować studnię głębinową.

Od czego zacząć budowę studni głębinowej dla przedsiębiorstwa rolnego?

Budowę studni głębinowej rozpocząć powinniśmy od zdobycia informacji we właściwym urzędzie (np. starostwie powiatowym) czy w okolicy naszego gospodarstwa zasoby wody nie są już eksploatowane przez innych użytkowników w iloś­ci wyczerpującej możliwość uzyskania pozwolenia wodno prawnego. Art. 32 Prawa wodnego mówi, że wody podziemne powinny być w pierwszym rzędzie wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, na cele socjalno-bytowe oraz na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych.

Koszty budowy studni głębinowych

Pierwsze koszty budowy studni głębinowej związane są w wykonaniem odpowiedniej dokumentacji, tj. projektu, dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodno prawnego oraz nadzoru. Wykonanie odwiertu studziennego kosztuje w zależności od regonu kraju od 400 do 600 zł netto za metr bieżący. W tej kwocie ujęte są już potrzebne materiały. Kolejny koszt budowy studni to zakup agregatu pompowego, przewodu pompowego oraz koszt obudowy studni. Kalkulując koszt metra sześciennego wody z własnej studni głębinowej należy wziąć pod uwagę dodatkowo koszty związane z amortyzacją studni, cenę pompy głębinowej, hydroforu i ewentualnych innych urządzeń towarzyszących (np. odżelaziaczy), energii elektrycznej, okresowej konserwacji, napraw oraz opłatę ekologiczną za wodę. Przy małym poborze rocznym własna woda podziemna kosztuje sporo, choć zwykle jest tańsza niż ta pochodząca z zakupu od przedsiębiorstwa komunalnego. Przy dużym zużyciu, takim, jak w przedsiębiorstwach rolnych to najwłaściwsze rozwiązanie przynoszące wymierne oszczędności. W krótkim czasie koszty budowy studni głębinowej zwracają się. Bezcenne są wydajność własnych ujęć wody i pewność zaopatrzenia w wodę niezależnie od sytuacji hydrologicznej.

Przygotowanie dokumentacji wymaganej do wybudowania studni głębinowej

Projektowanie i wykonanie dokumentacji studni głębinowej jest zadaniem którego nie można zrobić własnym sumptem. Nawet jeśli przebrniemy przez przepisy ustaw „Prawo geologiczne i górnicze”, „Prawo wodne” i „Prawo budowlane” wraz z aktami wykonawczymi to stosowne pozwolenia musimy uzyskać od fachowców z uprawnieniami. Dlatego najlepiej do przygotowania dokumentacji związanej z budową studni głębinowej zatrudnijmy dobrą firmę. Najlepiej jest kiedy firma zajmuje się kompleksowo przygotowaniem dokumentacji i budową studni.