Pompy głębinowe, jak montować?

W dzisiejszych czasach coraz więcej inwestorów podejmuje decyzję wywiercenia studni i montaż pomp głębinowych, rozwiązując tym sposobem pozyskiwanie wody użytkowej zdatnej do picia, do celów zarówno gospodarczych jak również prywatnych.Posiadanie własnej studni głębinowej na Podkarpaciu wraz z zamontowaną w niej pompą pozwala uniezależnić się od wodociągów. Pierwszy etap to zlokalizowanie ujęć wody, następnie wyszukane zostają na wcześniej określonym terenie żyły wodne, co pozwala ustalić na podstawie ich pracy najlepsze miejsce na wywiercenie studni głębinowej. Należy pamiętać, że przepisy prawa ograniczają tą lokalizację i według których studnia głębinowa powinna znajdować się w dokładnie określonej odległości od zabudowań. Wiercenie studni głębinowych Podkarpacie obwarowane jest koniecznością dokonania formalności prawnych oraz wybrania firmy, która profesjonalnie wykonuje odwierty geologiczne za pomocą specjalistycznego sprzętu – wiertnicy.

Jak odbywa się montaż pomp głębinowych?

Najważniejsza przy montażu pomp głębinowych na Podkarpaciu jest specjalistyczna wiedza, dokładność oraz doświadczenie.  Oprócz przygotowania pompy głębinowej trzeba zwrócić szczególną uwagę na pozostałe elementy zestawu, czyli zbiornik hydroforowy, manometr, złączka, zawór zwrotny, głowica zamykająca studnię, wyjście trójdrożne i wyłącznik ciśnieniowy. Przed podjęciem prac montażowych pompy głębinowej na Podkarpaciu należy pamiętać o tym, by sprawdzić jakość wody oraz wydajność studni, ponieważ istnieje możliwość, że nie spełnia wytyczonych norm, co skutkuje koniecznością zamontowania dodatkowych urządzeń do uzdatniania wody.
Odpowiednie zabezpieczenie całej instalacji szczególnie uszczelnień przed mrozem, pomorze w przedłużeniu żywotności pompy głębinowej, mimo że jest przystosowana do pracy z wodą i nie powinniśmy się obawiać jej zniszczenia. Warto również zastosować polecane przez specjalistów elastyczne przewody elektryczne, które w porównaniu do swoich sztywnych odpowiedników lepiej znoszą drgania i rozszczelnienia.  Wiercenie studni głębinowych na Podkarpaciu pozwala na generowanie oszczędności i umożliwia nam czerpanie wody prosto z wodonośnych warstw głębokich, co daje gwarancję czystej wody.