Wpisy

czyszczenie studni dezynfekcja studni

Badania geotechniczne – dlaczego warto je zrobić?

Geotechnika to nauka zajmująca się budową i właściwościami gruntu. Badania wykonuje się metodami geoelektrycznymi (elektrooporowymi) i geofizycznymi. Dane uzyskane w wyniku badań mają szerokie zastosowanie i są niezbędne podczas projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych.

Badania gruntu może uchronić nas przed błędami, które grożą zawilgoceniem piwnic czy najniżej położonych części budynku, osuwaniem się budynku, a nawet katastrofą budowlaną. Badania geotechniczne są również bardzo potrzebne, kiedy planujemy budowę studni głębinowej. Jeżeli mamy trudności z ustaleniem, jakie warunki panują na działce, wykonajmy badania geotechniczne. W tym celu należy sprowadzić wykwalifikowaną firmę wykonującą badania geologiczne. Read more