Odwierty pod Pompy Ciepła

Wiercenie studni głębinowej – w trzech krokach

Wiercenie studni głębinowych na Podkarpaciu jest inwestycją budowlaną i – jak każde inne przedsięwzięcie tego typu – podlega przepisom ustawy Prawo budowlane. Zawarte tam regulacje dotyczą aspektów technicznych oraz norm wpływających na ochronę środowiska i zachowanie warunków higienicznych oraz zdrowotnych. Nie są to jednak jedyne wytyczne, których trzeba przestrzegać. Oprócz prawa budowlanego, uwagę należy zwrócić również na przepisy ustawy Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze: gdy przekroczone zostaną wytyczne poboru wody czy głębokości studni lub gdy woda pobierana będzie na cele gospodarcze. Jeśli dla procedury, jaką jest wiercenie studni głębinowych Podkarpacie będzie miejscem akcji, należy także uzyskać potwierdzenie we właściwym dla regionu starostwie.
•    Plan zagospodarowania przestrzennego i warunki działki
Są to elementy na tyle ważne, że przepisy ochrony środowiska mogą spowodować zablokowanie inwestycji. Profesjonaliści, którzy w swojej ofercie mają odwierty pod pompy ciepła i odwierty geologiczne, zajmują się także dokładnymi pomiarami. Zachowują w ten sposób prawidłowe odległości od granicy działki, rowów czy budynków. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest również lokalizowanie ujęć wody – radiestezja, co pozwala precyzyjnie wskazać najbardziej odpowiednie miejsce. Wybierając firmę, warto dla pewności wybrać przedsiębiorstwo, które ma możliwości, by przeprowadzić wiercenie na usuwiskach.
•    Pozwolenie na wiercenie studni głębinowych: Podkarpacie i nie tylko
Jeśli nie planujemy działalności gospodarczej, wystarczy zgłosić budowę z rozrysowanym planem oraz oświadczeniem o prawie dysponowania działką do organu gminy. Jeśli planujemy na miejsce, w którym odbywać się będzie wiercenie studni głębinowej Jasło czy Sanok, formalności dokonujemy właściwie na miejscu. Nieco inaczej sprawa przedstawia się, jeśli zamierzamy wykorzystywać ujęcie wody do celów gospodarczych: hodowli zwierząt czy sadownictwa. Wówczas należy uzyskać stosowne pozwolenie w starostwie.
•    Działania towarzyszące
Wiercąc studnię głębinową na naszej działce, możemy zdecydować się również na montaż pomp głębinowych lub montaż pomp ciepła. To ekonomiczne rozwiązanie, bardzo popularne w dobie rosnących kosztów energii. Usługą dodatkową, na którą warto się skusić, jest późniejsze czyszczenie i konserwacja studni, zapewniające maksymalną wydajność oraz eksploatację bez usterek.